Często zadawane pytania
Zameldowanie rozpoczyna się o godzinie 08:00 pierwszego dnia podróży
Zameldowanie rozpoczyna się dokładnie o 8.00
Dzieci do sanatorium są przyjmowane tylko od 3 lat
Dzieci w każdym wieku są przyjmowane do sanatorium, pamiętaj, aby towarzyszyć im rodzice lub dorośli opiekunowie
Zezwolenie wydawane jest na określony okres leczenia uzdrowiskowego
Kupon wydawany jest urlopowiczowi z góry i jest równy czasowi trwania leczenia uzdrowiskowego